Trường hợp xét đặc cách thi tuyển dụng viên chức giáo viên

.
Trường hợp xét đặc cách thi tuyển dụng viên chức giáo viên

Ảnh MH. Nguồn InternetẢnh MH. Nguồn Internet

GD&TĐ -  Hỏi: Tôi là giáo viên hợp đồng theo năm học. Tức là đầu năm học tôi được UBND huyện ký hợp đồng làm việc trong 9 tháng (theo năm học). Đến nay, tôi đã làm việc được 3 năm tương đương với 3 lần ký hợp đồng. Ngoài ra, tôi có bằng tốt nghiệp loại giỏi hệ chính quy của trường đại học sư phạm. Xin hỏi, nếu năm học 2018 - 2019 này, địa phương tôi tổ chức thi tuyển dụng viên chức giáo viên thì tôi có được xét đặc cách hay không? Đỗ Thị Thanh Huệ (dtthanhhue***@gmail.com)

* Trả lời: Theo Điều 14 Nghị định số: 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ “Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức”, quy định về xét tuyển đặc cách như sau: Căn cứ điều kiện đăng ký dự tuyển quy định tại Điều 4 Nghị định này và yêu cầu của đơn vị sự nghiệp công lập, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức xem xét, quyết định xét tuyển đặc cách không theo trình tự, thủ tục tuyển dụng viên chức quy định tại Điều 15, Điều 16 và Điều 17 Mục 4 Chương này đối với các trường hợp sau:

Người có kinh nghiệm công tác trong ngành, lĩnh vực cần tuyển dụng từ 3 năm trở lên, đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng;

Những người tốt nghiệp đại học loại giỏi, tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ ở trong nước và ngoài nước, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng, trừ các trường hợp mà vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp cần tuyển dụng yêu cầu trình độ đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ;

Những người có tài năng, năng khiếu đặc biệt phù hợp với vị trí việc làm trong các ngành, lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, các ngành nghề truyền thống.

Căn cứ vào quy định nêu trên và theo thư bạn viết, trường hợp của bạn đủ điều kiện để được xét đặc cách trong quá trình tuyển dụng viên chức của địa phương.

Riêng việc xác định bằng giỏi sẽ được xác định tốt nghiệp đại học loại giỏi được căn cứ vào xếp loại tại bằng tốt nghiệp; trường hợp bằng tốt nghiệp không xếp loại thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức báo cáo cụ thể kết quả học tập toàn khóa và kết quả bảo vệ tốt nghiệp để cơ quan quản lý đơn vị sự nghiệp công lập xem xét, quyết định.

Sỹ Điền

Nguồn: giaoducthoidai.vn