S4A tạm ứng cổ tức đợt 2/2018 tỷ lệ 16%

.

Trước đó, Công ty đã tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 với tỷ lệ 11%. Như vậy, tổng tỷ lệ tạm ứng cổ tức trong năm 2018 của Công ty là 27%.

9 tháng 2018, Công ty ghi nhận mức doanh thu đạt 231,5 tỷ đồng, tăng 8,3%; lợi nhuận sau thuế đạt gần 93 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ năm 2017; hoàn thành 82% kế hoạch doanh thu và vượt 11% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

T.H

Chia sẻ: .zshare-zalo { display: inline-block; width: 24px; height: 24px; border-radius: 50%; background: #55853e; text-align: center; cursor: pointer; } .zshare-zalo:hover { opacity: 0.9; } .zshare-zalo svg { height: 13px; vertical-align: middle; margin-top: -1px; }
Nguồn: baodauthau.vn