<div>Hơn 800 nghìn tài khoản vừa gặp lỗi nghiêm trọng gì trên Facebook?</div>

.
Nguồn: www.baogiaothong.vn