<div>iPad mới sẽ được trang bị Face ID và Animoji?</div>

.
Nguồn: www.baogiaothong.vn