<div>iPhone mới sẽ bán kèm củ sạc ‘siêu nhanh’ gấp 3 lần sạc thường?</div>

.
Nguồn: www.baogiaothong.vn