Không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả

Không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả

(HNM) - Hôm nay, 20-7, Thành ủy Hà Nội tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TƯ ngày 2-2-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở ...