Đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri

Đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri

(HNM) - Với phương châm hoạt động “Đổi mới, dân chủ, trách nhiệm, hiệu quả, vì dân”, Thường trực HĐND và các tổ đại biểu HĐND TP Hà Nội đã và đang tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công ...