Bảo hiểm làm khó ngư dân

Bảo hiểm làm khó ngư dân

Hồng Ánh - Kỳ Nam | Nhiều trường hợp tàu cá bị nạn, ngư dân bị chết trên biển đã không được bảo hiểm chi trả, hoặc làm khó, chi trả không đầy đủ.