Quy định mới về mức đóng bảo hiểm y tế

Quy định mới về mức đóng bảo hiểm y tế

BẢO QUYÊN | Chính phủ vừa ban hành Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, trong đó quy định mức...

Bảo hiểm làm khó ngư dân

Bảo hiểm làm khó ngư dân

Hồng Ánh - Kỳ Nam | Nhiều trường hợp tàu cá bị nạn, ngư dân bị chết trên biển đã không được bảo hiểm chi trả, hoặc làm khó, chi trả không đầy đủ.